Tuesday, 20 December 2016

ciri ciri rantai motor yang harus diganti

 Rantai serta gear merupakan komponen motor yang bertindak utama kepada menggerakkan roda agar motor dapat jalan. Kepada itu kita mesti mengecek kesehatan rantai serta gear dengan cara berkala. Untuk beberapa bikers, jangan sampai meremehkan keadaan rantai motor. Apa yang terjadi apa bila rantai motor putus dalam jalan, beresiko bukan? Senantiasa cermati kondisi rantai kepada hindari makin rusaknya rantai serta pastinya untuk keselamatan bikers di jalan.

Rantai motor mesti di check dengan cara berkala. Rawatlah dengan teratur. Apa bila sepertinya rantai itu mesti ditukar jadi cepatlah ubah. Hal semacam ini mesti dikerjakan untuk kenyamanan berkendara serta pastinya untuk keselamatan.

Nah, apakah kamu paham.kamu mengerti kapan kita mesti ganti rantai motor serta gear nya? Sebelumnya apa tanda-tanda rantai motor yang perlu selekasnya kita ubah? Lihat ciri-cirinya berikut ini :

1. Permukaan Rantai serta Gear Yang Aus

Permukaan rantai yang aus bakal menjadikan tenaga cengkeram rantai serta gear jadi tidal optimal serta menjadikan purtaran roda tak normal. Cermati apakah permukaan rantai telah aus atau saksikan permukaan gearnya telah gompal. Apa bila hal semacam itu berlangsung jadi selekasnya ubah rantai serta gear agar putaran roda kembali normal serta bertenaga.

2. Rantai serta Gear Tak Melekat

Cermati apakah rantai serta gear tetap melekat oleh prima. Apa bila tak, jadi selekasnya ubah rantai serta gear motor selekasnya. Teliti apakah sela-sela gear telah berawal melebar sebab hal semacam ini mengakibatkan rantai serta gear tak melekat oleh prima.

3. Nada Berisik

Cermati apakah nada rantai motor anda makin berisik? Apa bila terdengar bersik jadi dapat di pastikan rantai itu telah aus. Cobalah diberi oli, apa bila tetap berisik bermakna berarti sepertinya telah aus serta harus ditukar.

4. Berkarat

Apa bila rantai telah berkarat, ya sepertinya waktunya anda mesti ganti oleh rantai yang anyar. Rantai yang berkarat memiliki resiko bakal putus waktu anda mengendarai motor oleh kencang.

5. Gampang Kendor serta Tak Dapat Disetel

Cermati apakah rantai motor gampang kendor. Cobalah kencangkan, apa bila kurun waktu yang dekat rantai itu kendor sekali lagi serta tak dapat disetel kencang sekali lagi jadi dapat di pastikan rantai itu telah aus. Ubahlah oleh yang anyar.

6. Tarikan Motor Berat

Cobalah cermati apakah motor anda telah berawal bobot waktu kita impresif gas. Apa bila telah bobot serta diberi tambahan oleh nada berisik waktu motor jalan, jadi rantai motor mesti selekasnya ditukar.

No comments:

Post a Comment